Teedeehitus                                           Karjääri asukoht:
Kaevetööd
Maaparandustööd
Kruusa müük
 ● kruus
 ● kruusliiv
 ● purustatud kruus
 ● transportteenus kallurautoga